شب ولادت امیرالمؤمنین (علیه السلام) [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • سخنرانی | حجت الاسلام صاحبرقرانی
 • حاج آقای هاشمی | مدح(ایران ز عترت و قرآن منور است)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( خاک خندید بوتراب رسید علی علی...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( به علی به اولاد علی...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( کسی نیامده اورا جواب کند...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( انگار که از اولم قرار مدار همینه...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( این حرفمو گوش کنی رفیق بردی...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( قسم به موی علی...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( بریم نجف...)
فایل های تصویری مداحی
 • حاج آقای هاشمی | مدح(ایران ز عترت و قرآن منور است)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( خاک خندید بوتراب رسید علی علی...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( کسی نیامده اورا جواب کند...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( انگار که از اولم قرار مدار همینه...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( این حرفمو گوش کنی رفیق بردی...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( قسم به موی علی...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( بریم نجف...)
تصاویر