شب دوم فاطمیه به روایت 75 روز [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( کبوتری که خیال حرم به سر دارد )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (دست در دست حسن بود که بیرون آمد...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (داره کوچه تاریک میشه...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (ضرب العجل ای شیر جمل...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (بی سرو سامان تو ام یا حسین...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | واحد (مولانا یا حسین...)
 • سید محراب ریاضی | واحد (فاطمیه اومد و دوباره...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (السلام علیک یا حسن بن علی...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (به نوحه خونم نداری...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (رحم الله من نادی یا حسین...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (های و هوی شلوغی مو میخری...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (حسین جان...)
فایل های تصویری مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( کبوتری که خیال حرم به سر دارد )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (دست در دست حسن بود که بیرون آمد...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (داره کوچه تاریک میشه...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (ضرب العجل ای شیر جمل...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (رحم الله من نادی یا حسین...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (به نوحه خونم نداری...)
تصاویر