شب اول فاطمیه به روایت 75 روز [1400-1443]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (زنی که خواست مردش رحمت اللعالمین باشد...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( مانند در به خاک چکید اشک دخترش...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( علی یا علی... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (عشقم عشقای قدیمی که موندگار بود...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (به دعای مادرونه ی تو محتاجم...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (بی سرو سامان تو ام یا حسین...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | واحد (مولانا یا حسین...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (صدیقه ریحانه ام ابیها...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (یا حسین...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (خدا نیاره اسم من از قلم بیوفته...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح (والله نشاط زندگی عشق علیست...)
فایل های تصویری مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (زنی که خواست مردش رحمت اللعالمین باشد...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( مانند در به خاک چکید اشک دخترش...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (عشقم عشقای قدیمی که موندگار بود...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (به دعای مادرونه ی تو محتاجم...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | واحد (مولانا یا حسین...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | واحد (دور شدم از این و آن ...)
تصاویر