روز بیست و نهم صفر [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • سخرانی | حجت الاسلام آقامیری
 • حاج محمود کریمی | روضه
 • حاج محمود کریمی ، حاج امیرکرمانشاهی | روضه (کی دیده ای پرنده ای ...)
 • حاج محمود کریمی | روضه (سنگ عقیق اگر بتراشم...)
 • حاج محمود کریمی | زمینه (دلتمگیام مونس زخمای دیروزه ...)
 • حاج امیر کرمانشاهی،حاج محمود کریمی | زمینه ( دنیا اگه کویر باشه... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (با یک نفس تمام جهتم شود بهشت...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (یه وقتایی که دلم لنگه عشقه...)
 • حاج ابراهیم رحیمی،حاج محمود کریمی | شور (راضی شدی از نوکر یا نه...)
 • حاج ابراهیم رحیمی،حاج محمود کریمی | شور (خنده کنان میرود روز جزا در بهشت...)
فایل های تصویری مداحی
 • حاج محمود کریمی | روضه
 • حاج محمود کریمی ، حاج امیرکرمانشاهی | روضه (کی دیده ای پرنده ای ...)
 • حاج محمود کریمی | روضه (سنگ عقیق اگر بتراشم...)
 • حاج محمود کریمی | زمینه (دلتمگیام مونس زخمای دیروزه ...)
 • حاج امیر کرمانشاهی،حاج محمود کریمی | زمینه ( دنیا اگه کویر باشه... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (یه وقتایی که دلم لنگه عشقه...)
 • حاج ابراهیم رحیمی،حاج محمود کریمی | شور (راضی شدی از نوکر یا نه...)
 • حاج ابراهیم رحیمی،حاج محمود کریمی | شور (خنده کنان میرود روز جزا در بهشت...)
تصاویر