روز بیست و هفتم صفر [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • سخرانی | حجت الاسلام آقامیری
 • حاج محسن عرب خالقی | روضه
 • حاج محسن عرب خالقی | زمینه ( چیکار کنم به چشم تو بیام)
 • حاج محسن عرب خالقی | زمینه ( بکم فتح الله...)
 • حاج محسن عرب خالقی | شور ( مثل اهلبیتی کمثل سفینه...)
 • حاج محسن عرب خالقی | شور ( منم اون مه راهشو گم کرده...)
 • حاج محسن عرب خالقی | شور ( ای به قربان سلطان کربلا...)
 • حاج محسن عرب خالقی | (مجاور حرم ، مسافر حرم...)
فایل های تصویری مداحی
 • حاج محسن عرب خالقی | روضه
 • حاج محسن عرب خالقی | زمینه ( چیکار کنم به چشم تو بیام)
 • حاج محسن عرب خالقی | زمینه ( بکم فتح الله...)
 • حاج محسن عرب خالقی | شور ( مثل اهلبیتی کمثل سفینه...)
 • حاج محسن عرب خالقی | شور ( منم اون مه راهشو گم کرده...)
 • حاج محسن عرب خالقی | شور ( ای به قربان سلطان کربلا...)
 • حاج محسن عرب خالقی | (مجاور حرم ، مسافر حرم...)
تصاویر