روز بیست و ششم صفر [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • حجت الاسلام آقامیری | سخنرانی
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( دلش سرشار از نور یقین است )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( گویند فقیری به مدینه به دلی زار )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( بالاترین روضه همین در عالمین است )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( قسم به چادر فاطمه )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( های و هوی و شلوغی مو میخری )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( تشنه لب کربلا )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( چقدر شلوغه قتلگاه نمیرسه صدات )
فایل های تصویری مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( دلش سرشار از نور یقین است )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( گویند فقیری به مدینه به دلی زار )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( بالاترین روضه همین در عالمین است )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( قسم به چادر فاطمه )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( های و هوی و شلوغی مو میخری )
تصاویر