شب بیست و ششم صفر [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • حجت الاسلام آقامیری | سخنرانی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( تا که بخت مرا خدا وا کرد )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( خیلی کتک خورده ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( سرت بر روی نیزه تاب میخورد )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( سرت روی نی جا میشه )
 • حاج امیرکرمانشاهی | زمینه ( رباب یک کم آروم بگیر ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( نمیدونم چی اومد سر چشمام )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( حسین جان )
فایل های تصویری مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( تا که بخت مرا خدا وا کرد )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( خیلی کتک خورده ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( سرت بر روی نیزه تاب میخورد )
 • حاج امیرکرمانشاهی | زمینه ( رباب یک کم آروم بگیر ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( نمیدونم چی اومد سر چشمام )
تصاویر