شب بیست و پنجم صفر [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • حجت الاسلام راشد یزدی | سخنرانی
 • حاج امیر کرمانشاهی | ذکر توسل ( همه جا بروم به بهانه تو )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( بلبل در قفسیم و ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( غرقه اشک غمت را... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( زینب آیینه جلال خداست )
 • حاج امیر کرمانشاهی |زمینه ( ای ام البنین برگشتم از سفر )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( دلم به یاد حرم تا کربلا راهیه )
فایل های تصویری مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | ذکر توسل ( همه جا بروم به بهانه تو )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( بلبل در قفسیم و ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( غرقه اشک غمت را... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( زینب آیینه جلال خداست )
 • حاج امیر کرمانشاهی |زمینه ( ای ام البنین برگشتم از سفر )
تصاویر