شب بیست و چهارم صفر [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • حجت الاسلام راشد یزدی | سخنرانی
 • حاج میثم مطیعی | روضه
 • حاج میثم مطیعی | زمینه ( اگه تو هم مسافری ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( دنیا اگه کویر باشه کویر )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( ای مردم عالم بشناسید و بدانید )
 • حاج میثم مطیعی | واحد ( زاده زهرا ابا عبدالله )
 • حاج امیر کرمانشاهی | دم ( از روز اول ما پیمان بستیم )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( السلام علی الحسین )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور ( با یک نفس تمام جهنم شود بهشت )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور ( من ام وهبم )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( کربلا بود که از کف همه هستم رفت )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( حسین جان )
فایل های تصویری مداحی
 • حاج میثم مطیعی | روضه
 • حاج میثم مطیعی | زمینه ( اگه تو هم مسافری ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( دنیا اگه کویر باشه کویر )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( ای مردم عالم بشناسید و بدانید )
 • حاج میثم مطیعی | واحد ( زاده زهرا ابا عبدالله )
 • حاج امیر کرمانشاهی | دم ( از روز اول ما پیمان بستیم )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور ( با یک نفس تمام جهنم شود بهشت )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور ( من ام وهبم )
تصاویر