شب بیست و دوم صفر [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • حجت الاسلام راشد یزدی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (خون میرود به صفحه که املا کنم... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (زندگی بعد تو عذابه... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (سرتو از سر نیزه به من توان میداد... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (چیکارکنم به چشم تو بیام... )
 • کربلایی سجاد محمدی | زمینه (دوست دارم ایقدر برات گریه... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (به تو سلام میکنم... )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور ( من ام وهبم ... )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور ( تو که نقاب میبندی ... )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور ( یا کاشف الکرب ... )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور ( ستون آسمون تکیه به تو داده ... )
 • کربلایی سجاد محمدی | ( چه اظطراب و باکی ز بیم صبح قیامت ... )
فایل های تصویری مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (زندگی بعد تو عذابه... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (خون میرود به صفحه که املا کنم... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (چیکارکنم به چشم تو بیام... )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور ( من ام وهبم ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (به تو سلام میکنم... )
تصاویر