شام اربعین حسینی [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • آیت الله علم الهدی
 • کربلایی سجاد محمدی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (امسالم دوریم ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (این روزها که ذره به خورشید میرسد... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (امسالم که راها باز شد... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (چشماتو ببند خیال کن که با زائرایی... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (این تقاص کدوم گناهه... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (دنیا اگه کویر باشه ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (با یک نفس تمام جهنم شود بهشت.. )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (در سجده خون اقامه داری... )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور (من به قربان سلطان کربلا)
 • کربلایی سجاد محمدی | شور (توکه نقاب میبندی ...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (دیوونه وار اومدم امشب... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (مشق شب نوکرا... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (به صحرا سپردم که با خاک بپشونه... )
فایل های تصویری مداحی
 • آیت الله علم الهدی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (امسالم دوریم ... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (امسالم که راها باز شد... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (چشماتو ببند خیال کن که با زائرایی... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (در سجده خون اقامه داری... )
 • کربلایی سجاد محمدی | شور (من به قربان سلطان کربلا)
 • کربلایی سجاد محمدی | شور (توکه نقاب میبندی ...)
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (مشق شب نوکرا... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور (جنجاله مادر تو وسط گوداله... )
تصاویر