شب نهم محرم 1400
فایل های صوتی مداحی
 • سجاد محمدی | روضه [11:40]
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( میان بختیاری ها فقط سلطان... ) [03:56]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه [02:47]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (شرمندگی سخته اونم واسه یه مرد...) [02:01]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (شرمندگی سخته اونم واسه یه مرد...) [06:41]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه [05:44]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه [01:10]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( تکیه به نخل سوخته داده علمدار...) [07:22]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( من آبم...) [04:45]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( با یک نفس تمام جهنم شود بهشت...) [00:19]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( کسی رو غیر تو نمیشناسم...) [03:34]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( نگاه او دل از ارباب می برد...) [04:24]
 • سجاد محمدی | شور ( یا للعجب اومده به میدون با غضب...) [03:14]
 • سجاد محمدی | شور ( یا للعجب ماده شیر قتال العرب...) [01:42]
 • سجاد محمدی | شور ( یا کاشف الکرب...) [04:20]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( دیوونه وار اومدم امشب...) [03:20]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( به تو سلام میکنم...) [03:55]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( مشق شب نوکرا یا اباعبدالله...) [03:12]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( بدم الغریب کربلا بک یا الله...) [00:56]
تصاویر