شب هشتم محرم 1400
فایل های صوتی مداحی
 • سجاد محمدی | روضه [11:47]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( آنان که عابدند به وقت اذان خوشند... ) [08:14]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( ای طلعات حق از طلوع تو پیدا... ) [01:08]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه [00:56]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( ای که دارد سوی میدان میرود جان من است... ) [06:33]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه [00:41]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( با زانو اومدم... ) [07:52]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( از عشق لبریز و از شور سرشاری...) [04:01]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( دنیا اگه کویر باشه کویر...) [04:10]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( دلتنگ گذرنامه و عکسام...) [07:08]
 • سجاد محمدی | شور ( میلرزه پیکر لشکر...) [02:09]
 • سجاد محمدی | شور ( حک کردم روی این سینه...) [01:51]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( دیوونه وار اومدم امشب...) [01:27]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( مشق شب نوکرا یا اباعبدالله...) [02:36]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( با چشمای خیسم...) [04:33]
تصاویر