شب هفتم 1400
فایل های صوتی مداحی
 • سجاد محمدی | روضه [09:46]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( آه در بساطم به غیر آه ندارد... ) [05:22]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه [02:15]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( قنداقه رو گرفت...) [14:07]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( جای بغل رباب ببین کجایی...) [05:05]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( دنیا اگه کویر باشه کویر...) [02:01]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( صباحا اتنفس بحب الحسین...) [01:11]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( کسی رو غیر تو نمیشناسم...) [03:35]
 • سجاد محمدی | شور ( نگاهم اگه تیر شه...) [02:39]
 • سجاد محمدی | شور ( ای به قربان سلطان کربلا...) [03:19]
 • سجاد محمدی | شور ( حسین ای جانا...) [00:43]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( مشق شب نوکرا یا اباعبدالله...) [02:30]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( امافیکم مسلم...) [06:08]
تصاویر