شب پنجم محرم 1400
فایل های صوتی مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( گفتند مسیر عشق را کامل بست... ) [07:05]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( نه هر که نسب داشت حسینی شده است... ) [01:44]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( تو از اول حر نبودی..) [01:29]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( حسین آمد و آزاد از یزیدت کرد...) [02:31]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( نه پیشوند و نه پسوند...) [09:25]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( تو شلوغیای روضه...) [04:55]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( دنیا اگه کویر باشه کویر...) [02:28]
 • سجاد محمدی | شور ( جلوی آیینه خودمو میبینم...) [02:15]
 • سجاد محمدی | شور ( جوهره و رنگ صدام یا حسین...) [03:46]
 • سجاد محمدی | شور ( من اگر مرثیه خوانم...) [02:49]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( هر زمان تو شختی گره رو گره...) [03:37]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( مشق شب نوکرا یا اباعبدالله...) [03:06]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( بدم غریب کربلا بک یا الله...) [02:56]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( یه وقتایی روضه خون کربلایی...) [03:18]
تصاویر