شب چهارم محرم 1400
فایل های صوتی مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( قضا تا به کرب و بلا... ) [04:23]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( در لقب پیش از زینت مولا بودن... ) [18:05]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( جون زینب نزار که بمونن پسرهای من...) [01:56]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه [02:31]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( تنگ غروبه...) [03:02]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( های های منو کسی نفهمید...) [02:41]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( دلم شکست...) [07:55]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( دنیا اگه باشه کویر...) [05:22]
 • سجاد محمدی | شور ( فاش می گویم و از گفته خود دلشادم...) [00:46]
 • سجاد محمدی | شور ( رویای قدم زدن میبینه...) [03:14]
 • سجاد محمدی | شور ( این یه طوفانه...) [03:02]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( مشق شب نوکرا یا اباعبدالله...) [04:50]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( یارا ببین دلای شیدا را...) [04:17]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( بمونی پا به پام فکرشم نمی کردم...) [05:04]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( سه ساعته شلوغه تو گودال...) [04:26]
تصاویر