شب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام 1400
فایل های صوتی مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( بر مجلس ما صفا بده زهرا جان )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( گفتند عطا نمی شود اما شد )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( کریم کریما با نگاش )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( امشب کار و بارم با امام مجتبی است )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( اگه غم نداری با علی )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( زیارت مدینه با من )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( طوبی ثمر دار شدنت مبارک )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( بگو حسن )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( تردید مکن تصورش هم زیباس )
 • کربلایی سجاد محمدی | سرود ( ای جانم به سفره کرامتت )
 • کربلایی سجاد محمدی | سرود ( ما را بنویسید مسلمان رقیه )
 • کربلایی سید جواد پرئی | سرود ( اسم حاویدانه حسن جانه )
 • کربلایی سجاد محمدی | سرود ( یا للعجب اومده به میدون با غضب )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( قسم به موی علی )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( جوهر میشد اگر که دریا )
 • حاج امیر کرمانشاهی | ( بزار بگم با زبون ساده )
 • حاج امیر کرمانشاهی | گرد حرم دویده ام
 • حاج امیر کرمانشاهی | صحبت
 • حاج امیر کرمانشاهی | برکت نان به خاطر حسن است
فایل های تصویری مداحی
 • نماهنگ ( به ساعت حسن ) بگو حسن حاج امیر کرمانشاهی
 • سرود ( تردید مکن تصورش هم زیباست ) حاج امیر کرمانشاهی
تصاویر