شب میلاد انوار کربلا سال 1399
فایل های صوتی مداحی
  • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( تا روز محشر دوستت دارم حسین )
  • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( باید از این هوا لذت برد )
  • حاج امیر کرمانشاهی | ( علم کشا مشتیا میون دار )
  • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( علم کشا مشتیا میون دار )
  • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( سه دعا سر سجاده نمازت برای ما کن )
  • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( اول صبح که از خونه زدی بیرون )
  • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( قسم به موی علی )
  • حاج امیر کرمانشاهی | ( کربلایی شده ام از اول راه )
  • حاج امیر کرمانشاهی | ( از ازل تا روز محشر دوستت دارم حسین )
فایل های تصویری مداحی
  • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( اول صبح که از خونه زدی بیرون )
تصاویر