روز پنجم عزاداری آخر صفر [1399-1442]
فایل های صوتی مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | همه جا بروم به بهانه تو
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | تاب گیسوی که پیچیده ...
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | دلم جلد است بین این ...
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | صلی الله علیک یا سیدنا الغریب
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | میگن امام رضا از خونه مامون ...
 • کربلایی حسین طاهری | روضه | راهی ره شده بود ...
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه | این تقاص کدوم گناهه
 • کربلایی حسین طاهری | زمینه الهی جونم فدات حلالم کن حسین
 • کربلایی حسین طاهری | شور | صلی الله علیک یه سلام که میدم
 • حاج حسین سیب سرخی | شور | الحمد الله الذی خلق الحسن
 • حاج حسین سیب سرخی | شور | با تموم بدیم اعتماد کردی
 • حاج حسین سیب سرخی | شور | حب الحسین وسیلة السعدا
 • کربلایی حسین طاهری | شور | و لک الحمد یا الله
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | با چشمای خیسم
 • حاج حسین سیب سرخی | شور | هستم زیر لوای مرتضی
 • کربلایی حسین طاهری | تک | ما اصحاب گوش به فرمان
 • حاج عبدالرضا هلالی | شور | باب مفتوح راحت روح
تصاویر