روز چهارم عزاداری آخر صفر [1399-1442]
فایل های صوتی مداحی
  • حاج سعید حدادیان | روضه | بگذار شبی محرم اسرار ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | تنگه غروبه
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
  • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه | حسن ای غریب جگر پاره من
  • حاج امیر کرمانشاهی | شور | تردید مکن تصورش هم زیباست
  • حاج امیر کرمانشاهی | شور | بزار بگم با زبون ساده
  • حاج امیر کرمانشاهی | شور | زمین سینه میزنه زمان گریه میکنه
  • حاج امیر کرمانشاهی | شور | دلم به یاد حرم
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
تصاویر