روز دوم عزاداری آخر صفر [1399-1442]
فایل های صوتی مداحی
 • کربلایی سید رضا نریمانی | روضه | دیده به حسرت دیدار شما مانده هنوز
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | عمدا مرا زدند درست مثل مادرت
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • کربلایی سید رضا نریمانی | زمینه | من الذی ایتمنی یا ابتا
 • کربلایی سید رضا نریمانی | زمینه | یا حسین و عین الحیاة
 • کربلایی محمد حسین حدادیان | شور | روضه ها برپاست با نگاه حسین
 • کربلایی محمد حسین حدادیان | شور | امیر الحق امیر العشق ...
 • کربلایی محمد حسین حدادیان | شور | قسم به روز یمت یرنی
 • کربلایی سید رضا نریمانی | واحد | گرچه از دنیا فقط دو چشم تر دارم حسین
 • کربلایی محمد حسین حدادیان | شور | ای جانم شده حب الحسنم ایمانم
 • کربلایی محمد حسین حدادیان | شور | منه ایماندی رقیه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | ای که از بوی طعام خانه ها ...
تصاویر