شب اربعین حسینی [1399-1442]
فایل های صوتی مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | ندارد ابر اشکی را که ما داریم
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه | این تقاص کدوم گناهه | چشماتو ببند خیال کن که با زائرایی
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | حرارت نفس هام میخورد به دل جاده
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | زائر حسینه هرکی چشمش توی روضه ترشه
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | با چشمای خیسم نامه می نویسم
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | من آبم هنوز شرمنده کودک ربابم
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | منو نزار تنها میون این حرم
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | تو رو میزدن به قصد ثواب
 • کربلایی مسعود زارعیان | دم | از روز اول ما پیمان بستیم
تصاویر