شب شام غریبان محرم [1399-1442]
فایل های صوتی مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | اشکی مرا به شام مصیبت نمانده است
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | هر چند کهنه پیروهنی داشتی چه شد
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | باورم نمیشه که داری میری
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه | تو توی آسمون بودی
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه | یا ایها المومنون این هوا هوای زائر الحسینه
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | میبرم پناه توی دنیا به کربلا
 • حاج امیر کرمانشاهی | دم | از روز اول ما پیمان بستیم
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | وقتی ایستاد روبروی لشکر دشمن
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | منمو این صنمو عاشقی و باقی عمر
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | منو نزار تنها میون این حرم
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | سه ساعته شلوغه تو گودال
تصاویر