شب عاشورا محرم [1399-1442]
فایل های صوتی مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | کجایی که شب غم آخر اومد
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | تا فهمید از رو مرکب افتاده
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | پیش پای خودش به خاک افتاد
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه | توی شیب گودال
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | بی سرو سامان توام یا حسین
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | من یوم ولد الی یوم امیت
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح | شده مثل پدر الله اکبر
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | یا للعجب اومده به میدون با غضبض
 • حاج امیر کرمانشاهی | دم | از روز اول ما پیمان بستیم
 • حاج امیر کرمانشاهی | واحد | ای که خنده از تو دوره
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | ما بین مقاتل
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | دلم به یاد حرم
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور | چقد شلوغه قتلگاه
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه | با چکمه روی سینه ...
تصاویر