شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان [1395-1437]
فایل های صوتی مداحی
  • حاج امیر کرمانشاهی | مناجات (اللّهم ربّ شهر رمضان) [7:34]
  • حاج امیر کرمانشاهی | مدح (شأن تو در اندیشه ی ما جا شدنی نیست) [11:05]
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (مرهم زخم دلش تنها دم شمشیر بود) [9:16]
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه (هارون الرشید لعنت الله علیه) [4:31]
  • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (نرو بمون نزار یتیم بشه زینبت) [6:52]
تصاویر