شـب بیستم رمضان 93
فایل های صوتی مداحی
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - گرد حرم دویدم صفا و مروه دیدم ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - بلبل در قفسیم و ز چمن میگوییم ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - علی اکبر که بر زمین افتاد ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - نفس نفس زد تیرا رو پس زد ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه - ای ولای تو دینم و مهر تو آیینم و ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | شور - ناجی نوح ساکن روح ...
تصاویر