شـب بیست و یکم رمضان 93
فایل های صوتی مداحی
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - غیر از این در خواهش احسان ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - خوشی عمر مرا بود به نه سال فقط ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه - عجب شب قدری شده ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | شور - کرببلا رویاییه رویاییه ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | شور - من تورو دارم هیچی نمیخوام ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه پایانی - همه جا برود به بهانه ی تو ...
تصاویر