شـب بیست و دوم رمضان 93
فایل های صوتی مداحی
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - هوای حسین هوای حرم ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - سفره تا باز شود زود گدا می آید ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | مدح - خوش بود در دو جهان آن که ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - خداحافظ ای سجده گاه علی ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | روضه - مثل امروزی کوفه از زینب بابا رو گرفت ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه - اون که جا نشین پیامبر حیدر ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | شور - منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم ...
  • حاج امیر کرمانشاهی | شور - صلی الله علیک یا ابا عبدلله ...
تصاویر